Om inskolning

Inskolning

Inskolning på karlsro sker tillsammans med föräldrarna och brukar ta  ca. 2 veckor. Vissa barn behöver mer tid, vissa barn behöver kortare tid.

Inskolning

Inskolningen tar vanligtvis 2 veckor. Ett äldre barn eller ett barn som gått på förskola tidigare kan korta ner inskolningen

Dag 1, barnet och vårdnadshavare besöker förskolan

Dag 2, barnet och vårdnadshavare på förskolan 1 timme

Dag 3, barnet och vårdnadshavare på förskolan 2 timmar

Dag 4 avdelningspersonal och vårdnadshavare kommer överens om passande tider för kommande vistelsetid för barnet under inskolningsperioden. Vanligtvis är tiden 9-14 passande under inskolningen.

Vid behov kan barnens vistelsetid variera den sista veckan beroende på barnets behov.

Lämning

De första dagarna på förskolan är vårdnadshavaren med hela tiden. Den kan dock hålla sig i bakgrunden så att pedagogen kan vara med barnet.

Vårdnadshavaren börjar att lämna då ansvarig pedagog och den kommer överens om det.

Första gången lämnar vårdnadshavaren barnet endast en kort stund. vårdnadshavaren stannar på förskolan. Det är viktigt att vårdnadshavaren markerar tydligt för barnet att det går och säger hej då. Då vårdnadshavaren kommer tillbaka lämnar den inte barnet mer den dagen.

Under inskolningen lämnas barnet succesivt längre perioder för att de sista dagarna kunna vara själv på förskolan. Första veckan stannar vårdnadshavaren på förskolan om inget annat är överenskommet. Vecka två kan denna oftast vara hemma men vara lättillgänglig.

 Måltider

Under inskolningen ska barnet vara med och delta under lunch.

Sovtider

De barn som sover under dagen ska testa sova på förskolan under inskolningen. Vilken dag under inskolningen som detta är lämpligt att göra första gången, beslutar vårdnadshavaren och ansvarig pedagog tillsammans. Om vårdnadshavaren är på plats då barnet somnar ska de vara tillgänglig när de vaknar.