Anmälan till vår kö

För att anmäla ditt barn till vår kö:

Du kan ta kontakt med vår handläggare på Uppsala kommun:

Susanne Wedin Revin

susanne.wedinrevin@uppsala.se

Tel: 018- 727 55 55

 

Eller ta Kontakt med förskolechef på Karlsro Kids2home Norlandia:

Nadia Khagani Hjälmgren

Nadia.Khagani.Hjalmgren@norlandia.com

Tel: 076 501 30 75