En dag på förskolan

En dag på Karlsro

Förskolan öppnar 06.30 och har öppet till 18:00. Nedan är ett exempel på hur en dag ser ut för barnen:

06.30 Förskolan öppnar på avdelning Lila.

06.45-07.15 Frukost

08:00  respektive avdelningar hämtar barnen till avdelningen.

09.00 De flesta barnen och vuxna är på plats. 

Måndag, tisdag, onsdag och torsdag samlas barnen i olika förutbestämda grupper för olika aktiviteter. I dessa mindre grupper kan barnen utmanas inom läroplanens alla områden.

09.00 Fruktstund

11.00-11.30  Lunch

12.00 Sovstund för de yngre barnen och en vila med bl.a. en saga för de äldre barnen

Lek i olika grupper både inomhus och utomhus. Vuxna är närvarande som inspiratörer eller deltagare i leken

14.00- 14.30  Mellanmål

Lek i olika grupper både inomhus och utomhus. Vuxna är närvarande som inspiratörer eller deltagare i leken

16.00/16.30 Ihopslagning för avdelningarna  med fruktstund.

Nu har vi lite lugnare lekar och varvar ner

18.00 Förskolan stänger

18.00-06.30 Nattisverksamhet