Sociala medier

 på karlsro  har några av avdelningar ett låst instagram konto som föräldrarna får följa.

 

 

Vi använder oss av även Norlandias hemsida där varje förälder får tillgång till sitt barns avdelnings nyhetsportal. 

Vänlig kontakta personalen på ditt barns avdelning för användarnamn.