Anmälan till vår kö

GENOMFÖRANDE

* Ansökan till förskolan ska ske via Uppsala kommun.

* Ansökningsblankett finns på Uppsala kommuns hemsidan (E barn och ungdom).

* Förskolechefen blir informerad om placeringar via kommunen.

* Förskolechefen meddelar avdelningen om nya placeringar.

* Då barnet fått plats skickar ansvarig pedagog på avdelningen ett brev (välkommen till oss) till familjen där information om inskolning, mm ingår.

* Innan inskolningen kontaktar ansvarig pedagog familjen för mer exakt information om hur inskolningen kommer att gå till samt bestämmer tid för eventuellt besök på förskolan.

 

Du kan ta kontakt med vår handläggare på Uppsala kommun:
Susanne Wedin Revin
Tel: 018- 727 55 36
e-mail:  susanne.wedinrevin@uppsala.se
 
Eller ta Kontakt med förskolechef på Karlsro Norlandia:
Monica Mohlin
fc.karlsro@norlandia.com
Tel: 076 501 30 75