Våra Öppetider

Vår förskola har öppet från 06.30 till 18.00 därefter tar nattisverksamheten över och den obekväma omsorgen täcker de tider då den dagliga verksamheten inte har öppet. 

För mer information om nattis ta kontakt med respektive förskolechef som är ansvarig för den obekväma omsorgen.

 

 

Planeringsdagar VT 2018, då håller förskolan stängt

fredag den 26/1

Onsdag den 18/4