Välkommen till oss, Karlsro Kids2home Norlandia

 

Tryck på länken för att ta del av vårt dokument "Välkommen till oss".

I "Välkomment till oss" kan du läsa mer om pedagogiska riktlinjer och allmän fakta om vår förskola.

 

Länk: 

Välkommen till oss ht 17