Protokoll från föräldraråd 20171116

Föräldraråd, Karlsro 16 november 2017
Närvarande: Nadia, Emelie (Röd), Annika (Gul), Jenny (Ester K på Gul och Maya på Lila), Gaëtan (Émile på Lila), Daniel (Alicia på Gul och Adelle på Lila), Evelina (Ester B på Gul)
 Presentationsrunda.  Kort presentation av arbetet på de olika avdelningarna.  Information om Quest: Tema science/vetenskap. Hur arbetet har utförts kommer presenteras under v 5.  Information om personalläget: o En ny förskolelärare har anställts på Gul, han börjar den 15 januari 2018. o Rekrytering pågår efter förskolelärare på Lila o Personal arbetar över hela förskolan i största möjliga mån, dvs barnen ska känna att de kan ty sig till elva vuxna och inte enbart de som arbetar på respektive avdelning.  Två strålkastare håller på att installeras på lilla gården.
Frågor/synpunkter från föräldrar:  Kattgungan på lilla gården saknar två bultar.  Dörren till barnvagnsförrådet har fyra skruvar som sticker ut och är vassa. Detta kommer att åtgärdas.

Vi tackar Jenny för sina anteckningar.

Nadia Khagani Hjälmgren

Förskolechef

Tele: +46 76 501 30 75

Nadia.Khagani.Hjalmgren@norlandia.com