Norlandia Familjetjänster - för en enklare vardag

Norlandia Familjetjänster omfattar en rad tjänster med målsättning att underlätta småbarnsfamiljers vardag. Genom våra Familjetjänster är vår förhoppning att familjerna får mer tid till roliga aktiviteter. 

För mer information om de Familjetjänster vi erbjuder enligt nedan, kontakta rektor.

Barnpassning 

Familjetjänsten Barnpassning erbjuds utanför ordinarie verksamhetstid och i det egna hemmet. Anställd personal på Norlandia Förskolor tar hand om barnet vilket skapar trygghet.